Event image
Cosmology after Hawking: President's Invitation Lecture of RISW

Clock icon
19:00 13 Nov 2018
Location icon
Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University, Swansea, SA2 8PP

President’s Invitation Lecture / Darlith Wahodd y Llywydd

Cosmology after Hawking / Cosmoleg ar ôl Hawking

Prof Steve Eales (Cardiff University) / Yr Athro Steve Eales (Prifysgol Caerdydd)

Stephen Hawking, who died in March 2018, pioneered new thinking on cosmology, especially with his work on black holes.  Where does he leave cosmology today?  Prof. Steve Eales, a leading astronomical researcher, offers some answers.

Roedd Stephen Hawking, a fu farw ym mis Mawrth 2018, yn arloeswr ym myd cosmoleg, yn arbennig gydai’i waith ar dyllau duon.  Ble mae’n gadael cosmoleg heddi?   Bydd yr Athro Steve Eales, ymchilydd astronomegol blaenllaw, yn cynnig rhai atebion. 

Tuesday 13 November / Mawrth 13 Tachwedd   7:00pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Organised by: Royal Institution of South Wales

Invite friends
Link copied!
Location icon
Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University, Swansea, SA2 8PP
Clock icon
19:00 13 Nov 2018

Invite friends
Link copied!
No registration required unless stated otherwise